Selskapets formål er salg av produkter og anlegg til energiforsyningen med særlig vekt på egne tjenester innenfor området konstruksjon, montasje, prøving, idriftsettelse, service og vedlikehold. Selskapets «knowhow» skal være basis for den virksomhet som skal drives.

Se våre prosjekter

 Ring oss i dag på

920 24 472
eller send oss en henvendelse ved  å fylle ut skjema her.

Stiftelse, styre, ledelse og aksjekapital

Selskapet EGA AS ble offisielt stiftet den 20 november 97. Det var Einar Gaaseidnes som stiftet selskapet og det ble offisielt registrert i Foretaksregisteret 6. desember 97. Einar Gaaseidnes har med virkning fra den 1. april 2005 trukket seg ut fra virksomheten.

Undertegnede skrev kontrakt med selskapet som daglig leder, gikk inn i styret og på eiersiden ved en rettet emisjon desember 1997. Samtidig gikk vår partner Arne Haukenes også inn i selskapet.

På samme måte gikk Sven Borgar Nyrud og Lars Schmidt inn på eiersiden den 18. juni 98. Fra samme dato gikk de ovenfor nevnte eierne også inn i selskapets styre.

Selskapet har inngått avtale med det statsautoriserte revisorselskapet BDO.

Aksjekapitalen til selskapet er kroner 350000,- og er fordelt på 350 aksjer. Følgende er eiere av aksjer i selskapet: Oddvar Gaaseidnes 290 aksjer, Arne Haukenes 50 aksjer, Sven Borgar Nyrud 10 aksjer.

Erfaring og kompetanse

Selskapets partnere har vært knyttet til det tidligere EGA og AEG gjennom en årrekke, som medarbeidere i National Elektro, AEG Norge AS og AEG Energiteknikk AS. Derfor kjenner vi den teknologien som AEG og dens representanter i Norge har bygget sine anlegg etter og de produkter som har blitt levert.

Det er fortiden følgende fast ansatte personell som har sitt daglige virke, helt eller delvis i selskapet.

Oddvar Gaaseidnes

Siv. ingeniør, daglig leder og sakkyndig driftsleder
T: 920 24 472

Anders Lundeberg

Elektriker og A og L

Solveig Frøysa

Medarbeider

T: 928 99 065

Prosjektbilder

Internkontroll, kvalitetssikring og HMS-arbeid

Dokumenterte systemer, rutiner og instrukser er basis for all produksjon og arbeid.

Selskapet er opptatt av helse, miljø og sikkerhet og har derfor utarbeidet en egen HMS-håndbok som er supplert med en serie med HMS-anvisninger, stoffkartotek og organisert opplæring skulle tilsi at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt på best mulig måte. I tillegg har vi inngått avtaler med “Stamina Helse AS”, “RENAS” og selskap for kontroll av vårt heiseutstyr. Samarbeidspartnere for eksterne kurs er også valgt, blant annet årlig oppdatering av FSE, Hafslund Dl og førstehjelp.

Dokumentasjon og prosjektarbeid

All dokumentasjon blir utarbeidet med elektronisk hjelpemidler.

Følgende software blir benyttet ved utarbeidelse av dokumentasjon:

• Office for Windows til tekstbehandling og regneark.

• Project for Windows for prosjektstyring og terminplanlegging.

• Autocad og fotoredigeringsprogrammer til tegnearbeider.

Gode språkkunnskaper både i tysk og engelsk gjør at originalspråklige manualer, forskrifter og tegninger kan anvendes når vi skal søke etter informasjon for å løse en arbeidsoppgave.

Forsikringer

Selskapet har blant annet tegnet en ansvarsforsikring stor kroner fem millioner i tillegg til andre forsikringer som kreves etter norske forskrifter. 

KONTAKT OSS

Her finner du oss

Send oss en melding

hCaptcha

LOKALER OG TILGJENGELIGHET

Besøksadresse:
Nedre damvei  7a, 1900  Fetsund

Postadresse:
Postboks 66, 1901 Fetsund.

Lager: 
Rovenveien 125, 1900 Fetsund.

KONTAKT OSS

+47 920 24 472
oddvar.gaaseidnes@ega.no

Mye reiseaktivitet gjør at vi lettest kan nås på mobiltelefon eller e-post.

Oddvar Gaaseidnes: 920 24 472
Solveig Frøysa: 928 99 065

SELLIHCA KVALIFISERT

Vi er kvalifisert av Sellihca som leverandør av materiell og tjenester.