Text

Selskapets formål er salg av produkter og anlegg til energiforsyningen med særlig vekt på egne tjenester innenfor området konstruksjon, montasje, prøving, idriftsettelse, service og vedlikehold. Selskapets «knowhow» skal være basis for den virksomhet som skal drives.

Text

 Ring oss i dag på

920 24 472

eller send oss en henvendelse ved  å fylle ut skjema her

Text


Stiftelse, styre, ledelse og aksjekapital


Text

Selskapet EGA AS ble offisielt stiftet den 20 november 97. Det var Einar Gaaseidnes som stiftet selskapet og det ble offisielt registrert i Foretaksregisteret 6. desember 97. Einar Gaaseidnes har med virkning fra den 1. april 2005 trukket seg ut fra virksomheten.

 

Undertegnede skrev kontrakt med selskapet som daglig leder, gikk inn i styret og på eiersiden ved en rettet emisjon desember 1997. Samtidig gikk vår partner Arne Haukenes også inn i selskapet.

Text

På samme måte gikk Sven Borgar Nyrud og Lars Schmidt inn på eiersiden den 18. juni 98. Fra samme dato gikk de ovenfor nevnte eierne også inn i selskapets styre.

 

Selskapet har inngått avtale med det statsautoriserte revisorselskapet BDO.

Aksjekapitalen til selskapet er kroner 350000,- og er fordelt på 350 aksjer. Følgende er eiere av aksjer i selskapet: Oddvar Gaaseidnes 290 aksjer, Arne Haukenes 50 aksjer, Sven Borgar Nyrud 10 aksjer.

 


Text

Erfaring og kompetanse


Selskapets partnere har vært knyttet til det tidligere EGA og AEG gjennom en årrekke, som medarbeidere i National Elektro, AEG Norge AS og AEG Energiteknikk AS. Derfor kjenner vi den teknologien som AEG og dens representanter i Norge har bygget sine anlegg etter og de produkter som har blitt levert.


Det er fortiden følgende fast ansatte personell som har sitt daglige virke, helt eller delvis i selskapet.

 

Image
Text

Oddvar Gaaseidnes

Siv. ingeniør, daglig leder og sakkyndig driftsleder

T: 920 24 472 / 414 00 367

Image
Text

Arne Haukenes

Ingeniør og sakkyndig driftsleder

Image
Text

Odd Arne Haukenes

Montør, mekaniker/elektriker

Image
Text

Anders Lundeberg

Elektriker og A og L

Image
Text

Arne Ragnar Kvesetberg

Hjelpemontør, elektro

Image
Text

Solveig Frøysa

Medarbeider

T: 928 99 065/953 69 175

Text

Prosjektbilder


Text

Internkontroll, kvalitetssikring og HMS-arbeid

Dokumenterte systemer, rutiner og instrukser er basis for all produksjon og arbeid.

Selskapet er opptatt av helse, miljø og sikkerhet og har derfor utarbeidet en egen HMS-håndbok som er supplert med en serie med HMS-anvisninger, stoffkartotek og organisert opplæring skulle tilsi at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt på best mulig måte. I tillegg har vi inngått avtaler med “Stamina Helse AS”, “RENAS” og selskap for kontroll av vårt heiseutstyr. Samarbeidspartnere for eksterne kurs er også valgt, blant annet årlig oppdatering av FSE, Hafslund Dl og førstehjelp.Text

Dokumentasjon og prosjektarbeid

All dokumentasjon blir utarbeidet med elektronisk hjelpemidler.

Følgende software blir benyttet ved utarbeidelse av dokumentasjon:

• Office for Windows til tekstbehandling og regneark.

• Project for Windows for prosjektstyring og terminplanlegging.

• Autocad og fotoredigeringsprogrammer til tegnearbeider.

Gode språkkunnskaper både i tysk og engelsk gjør at originalspråklige manualer, forskrifter og tegninger kan anvendes når vi skal søke etter informasjon for å løse en arbeidsoppgave.

Text

   

Text

Forsikringer

Selskapet har blant annet tegnet en ansvarsforsikring stor kroner fem millioner i tillegg til andre forsikringer som kreves etter norske forskrifter. 

Text

   

Text

Her finner du oss

Googlemap
Text

Send oss en melding

Form2
Navn
Navn er påkrevd
E-post
E-postadresse er påkrevd
Melding
Vennligst skriv en melding. Feltet er påkrevd
Send
Text

LOKALER OG TILGJENGELIGHET


Selskapets kontoradresse er Alnavegen 2, 1929 Auli mens vår postadresse er postboks 58, 1928 Auli.
Lager: Hagavegen 235, 1928 Auli.
Telefon: 920 24 472 E-post: oddvar.gaaseidnes@ega.no

Org.nr: 979 427 743 MVA

 

Text

KONTAKTPERSONER


Mye reiseaktivitet gjør at vi lettest kan nås på mobiltelefon eller e-post.

Oddvar Gaaseidnes920 24 472
Solveig Frøysa928 99 065
Reservetelefon953 69 175

 

Text

SELLIHCA KVALIFIKASJONSORDNING

Vi er kvalifisert av Sellihca som leverandør av materiell og tjenester. 

Image
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon